COMITÈS

* Per poder visualitzar el C.V. dels integrants cliqueu sobre el nom


Presidenta


Secretària


Vocals


Comitè Científic


Coordinació


Secretaria tècnica

Immaculada Malé Pegueroles Immaculada Malé Pegueroles
Imma Malé és Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona. EUI de l'Hospital del Mar i Infermera Especialista en Infermeria de Salut Mental.
Treballa a l'Equip d'Atenció Primària Mataró-7 (Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme, de l'Institut Català de la Salut) i és Referent de Tabaquisme (del Programa d'Atenció Primària Sense Fum), Referent de Ferides i de Salut Mental.
Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat Assistencial i Màster en Direcció de Serveis Integrats de Salut (ESADE).
També ha cursat estudis de Postgrau d'Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental (EUI Sant Joan de Déu), Postgrau en Metodologia d'Avaluació i Millora de la Qualitat Assistencial (Fundació Avedis Donabedian, UAB) i Postgrau en Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria (CADI) (Institut d'Estudis de la Salut).
Ha treballat com a infermera assistencial al Consorci Sanitari del Maresme, als serveis de Medicina Interna, Cirurgia, COT, Serveis Especials d'Urgències i UCI. Posteriorment, durant 5 anys, a la Unitat d'Aguts de Psiquiatria i Salut Mental.
Ha estat Delegada comarcal del Maresme, Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona (renúncia per trasllat laboral a la Comunitat Autònoma de l'Aragó).
Ha desenvolupat tasques de gestió com a directora d'Infermeria els anys 2005 i 2006, i ha passat després a l'Atenció Primària com a infermera assistencial, fins a l'actualitat.
Docent, entre d'altres, en el Màster de Cures Pal·liatives ICO, UVIC i UB, Mòdul de Qualitat, i docent en temes de prevenció i tractament del Tabaquisme.
Investigadora principal i coordinadora d'equips investigadors en diversos projectes multicèntrics i ha guanyat, entre d'altres premis, dues Beques per a la Recerca d'Infermeria atorgades per la Filial del Maresme de l'ACMCB, el Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona, el Consorci Sanitari del Maresme i el Grup BCGEST.
Ha estat cofundadora del Grup Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), i n'és coordinadora.
Perfil a twitter: @ImmaMalePe
Correu de contacte: gruptic@aificc.cat

Judith Bellostes Toribio Judith Bellostes Toribio
Judith Bellostes és infermera diplomada per Sta. Madrona, Postgraduada en Medicina Tropical per la UB, Màster en Marketing Farmacèutic per l'ISM.
Directora d'agència de Comunicació Mèdica a Dispharm, Business Unit Manager a Global Healthcare. Clinical Consultant de VAC Therapy a KCI Clinic Spain.
Ha treballat en l'àmbit hospitalari a la Fundació Puigvert, al Parc Sanitari Pere Virgili, i com a infermera al Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme.
Cofundadora del Grup Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), n'és secretària.

Natalia Abellán Marín Natalia Abellán Marín
Natalia Abellán és Diplomada en Infermeria per la EUI de l'Hospital del Mar des de l'any 1999.
Treballa com a infermera d'Atenció Primària a l'EAP del Servei d'Atenció Primària Marítim, de l'Institut Català de la Salut.
Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària, per la Universitat de Barcelona (2014). També ha cursat els estudis de Postgrau d'Infermeria en Medicina General i d'Especialitats, EUI Blanquerna (2002), Postgrau CADI, Institut d'Estudis de la Salut i EUI de Barcelona (2007) i Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2), per la IL3 Universitat de Barcelona (2013).
Ha estat cofundadora del Grup Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), n'és vocal.

Montserrat Ferrández Ferrán Montserrat Ferrández Ferrán
Montserrat Ferrández és Diplomada en Infermeria per la UA de l'Hospital de la Vall d'Hebron des de l'any 2001.
Treballa com a infermera d'Atenció Primària a l'EAP Banyoles, de l'Institut Català de la Salut.
Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària, per la Universitat de Barcelona (2013). També ha cursat els estudis de Postgrau d'Infermeria en cures en adults i nens amb càncer, UA Vall d'Hebron (2002), Postgrau CADI, Institut d'Estudis de la Salut i EUI de Barcelona (2006) i Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2), per la IL3 Universitat de Barcelona (2012).
Ha estat cofundadora del Grup Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i n'és vocal.

Cristina Galofré Costa Cristina Galofré Costa
Cristina Galofré, és Diplomada en Infermeria per la EUI Gimbernat i Tomàs Cerdà de la UAB, des de l'any 2003.
Treballa com a Infermera d'Atenció Primària a l'EAP de Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme, de l'Institut Català de la Salut.
Màster en Nutrició i Alimentació, per la IL3 Universitat de Barcelona, 2011.
També ha cursat els estudis de Postgrau d'Infermeria en Atenció i Educació a les persones amb diabetes, EUI de Barcelona, 2008, Postgrau CADI, Institut d'Estudis de la Salut i EUI de Barcelona, 2006 i Postgrau en Emergències i cures intensives: Atenció integral d'Infermeria a l'adult, per la EUI de Creu Roja, 2006.
Ha estat cofundadora del Grup Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), i n'és vocal.

Belén Valero López Belén Valero López
M. Belén Valero és Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (Escola Universitària de Bellvitge) des de l'any 2000.
He treballat com a infermera en l'àmbit d'atenció des de l'any 2000 fins al 2013, havent iniciat la seva activitat assistencial a l'atenció primària l'any 2006, i fins a l'actualitat.
Ha cursat estudis de Postgrau en Infermeria Oncològica a l'Institut Català d'Oncologia i Universitat de Barcelona (2005), Postgrau en atenció i educació a les persones amb diabetis a la universitat de Barcelona (2008) i Postgrau autoformatiu per a diplomats en infermeria en atenció primària, impartit a la Universitat de Barcelona IL3.
En l'àmbit de la recerca: guanyadora del premi al millor treball científic de pràctiques d'Infermeria Comunitària II, atorgat per la comissió de Recerca COMREC del Departament d'infermeria de Salut Publica de la Universitat de Barcelona. Participació com a investigadora de camp al treball de Recerca "Utilitat d'un programa comunitari de detecció d'asma bronquial infantil". Tesina sobre diabetis " Peu diabet II", presentada a la Universitat de Barcelona.
He estat cofundadora del Grup Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), i n'és vocal.

Lola Guerrero Hernández Lola Guerrero Hernández
Lola Guerrero és Diplomada en Infermeria (1990) per la EUI de la Universitat de Barcelona i Llicenciada en Antropologia per la Universitat Nacional a Distància (UNED) (2012).
El seu recorregut professional comença com a Infermera d'Hospitalària (Hospital de Mataró), Servei de Medicina Tropical (CAP Drassanes), Cooperant en diferents Països Africans i l'Índia i Infermera de Primària des de 1999 (SAP Santa Coloma de Gramenet) i actualment treballa al Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme.
Ha cursat estudis de Postgrau de Salut Comunitària en Països en via de desenvolupament (Universitat Autònoma de Barcelona), Postgrau en Curs Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria (IES-Universitat de Barcelona UB), Postgrau en Gerontogeriatria (UAB), Postgrau en Medicina Naturista: Atenció Primària (UB) i Postgrau en Immigració, Interculturalitat i Salut (UAB).
És docent entre d'altres de Pregrau i Formació Continuada, i ponent en Jornades i Congressos en temes de Salut Internacional i Immigració. També ha sigut tutora d'alumnes en pràctiques d'infermeria i Ponent en Jornades i Congressos. Ha rebut 3 Premis en Comunicacions Orals i Pòsters, així com un Accèssit.
Autora dels continguts de "Viatjar en Salut" de la plataforma d'Infermera Virtual (COIB) i autora i coautora de diferents articles relacionats amb Salut Internacional i Medicina Naturista.
Ha estat cofundadora del Grup Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC).

Yolanda Lejardi Estévez Yolanda Lejardi Estévez
Yolanda Lejardi és infermera des de 1996, ha treballat a l'àmbit hospitalari durant els primers 6 anys, passant finalment a l'àmbit de l'atenció primària. En aquest últim ha treballat en diferents equips de Barcelona en les àrees professionals de pediatria, ATDOM i adults com a professional assistencial. També ha desenvolupat tasca docent com a professora a l'Escola d'infermeria de Bellvitge UB i l'Escola de Santa Madrona.
Entre els anys 2007 i 2012 va treballar a l'àmbit d'AP de Barcelona Ciutat com a responsable d'infermeria i adjunta a la gerència. L'any 2012 torna a l'àrea assistencial a l'EAP Premià de Mar i en l'actualitat és directora dels Equips d'Atenció Primària Mataró 1-3-7. Màster en Gestió i Serveis en Infermeria per la UB i Màster en Gestió i Serveis d'Atenció Primària GESSAP.

Esther Limón Ramírez Esther Limón Ramírez
Esther Limón és metgessa de família, doctora en Medicina per la UB (2009), Màster en Gestió Clínica i Assistencial d'Atenció Primària per la UB - Les Heures l'any 2004. Membre dels grups ATDOM i TIC de la CAMFiC, Membre de la Junta de Fòrum CiS, Membre col·laborador del PPAC a les línies d'actuació 2.4 Alternatives assistencials en entorns integrats i 2.6 Ús racional de fàrmacs.
És docent, entre d'altres, de les activitats del grup ATDOM, cursos des de 2001 fins a l'actualitat: organització d'ATDOM, cures pal·liatives, maneig del dolor. Actualment docent del projecte "La pràctica clínica diària i l'ús racional dels medicaments", de la 9a edició dels tallers: "Atenció al pacient crònic complex i en final de la vida: tractament pel control de símptomes" i "Tractem bé el dolor? Aprenguem a fer-ho".
Participació dins del màster d'Atenció Primària al mòdul sobre atenció domiciliària. Edicions: 2004, 2006, 2008, 2010, 2012.
Docent al màster d'Atenció i cures pal·liatives de la UB, UI Vic i Càtedra de cures pal·liatives. Assignatura "Instrumentos de mejora de la calidad". Edicions 2012 ,2013 i 2014. Docent del curs "e-demencies" de la CAMFiC a les seves 4 primeres edicions.
Perfil a twitter: @elimonramirez

Tino Martí Aguasca Tino Martí Aguasca
Tino Martí és llicenciat en econòmiques per la UB, Màster en economia de la salut i gestió sanitària per la Universitat Pompeu Fabra.
Ha estat assessor de Lasist, Gestor Intern Resident de la Mutua de Terrassa, Administrador del ICS, assessor de la World Health Organization i Consultor executiu a l'ICS.
Actualment és Gerent Financer al CASAP, EU Project Manager de la Fundació TICSALUT i membre del Bsalut.

Lorena Molina Raya Lorena Molina Raya
Lorena Molina és infermera des de l'any 2002. Màster en administració i gestió en infermeria en 2008 (UB), Màster Universitari en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria en 2010 (UB), Diploma de Postgrau de "Assistència Integral en Urgències i Emergències per a diplomats d'Infermeria "IES- Institut d'Estudis Mèdics el 2005. instructora de SVB i DEA del Consell Català de Ressuscitació.
Actualment, Doctoranda del programa de Biomedicina de la UPF i desenvolupant la investigació en el laboratori de proves funcionals digestives. CSdM-CIBERehd.
Ha estat infermera assistencial del servei d'urgències i emergències (Badalona Serveis Assistencials, SEM) durant més de 12 anys. Cap de l'Àrea d'Atenció Especialitzada de Badalona Serveis Assistencials gestionant les unitats de medicina interna, cirurgia general i d'especialitats, cirurgia traumàtica i ortopèdica, hospital de dia mèdic, hospital de dia oncològic i cirurgia major ambulatòria.
Infermera assistencial també l'Hospital Germans Trias i Pujol en diferents serveis (pediatria, UCI, nounats, urgències pediàtriques, serveis especials i diferents unitats d'hospitalització).
El 2011 inicia la seva experiència docent, simultaniejant durant dos anys assistència i docència universitària a l'Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST).
El 2014, s'incorpora definitivament a l'àmbit universitari com a Coordinadora i Professora del Grau d'Infermeria. I també com a Directora Assistencial del Diploma de Postgrau d'Atenció a la persona en situació d'urgència i emergència.
A més forma part de diferents grups investigadors: grup GR-Medis i GRACE de la ESCST.
lmolina@tecnocampus.cat

Rosa Pérez Losa Rosa Pérez Losa
Rosa Pérez és Diplomada en Infermeria i Llicenciada en Antropologia. Treballa en Coordinació d'emergències.
És Màster en Educació per a la Salut, Doctoranda en llenguatge audiovisual en educació per a la salut.
Pertany al grup d'Innovació i Tecnologia del Col·legi d'Infermeria de Barcelona.
És docent universitària de postgrau en urgències i emergències i també docent universitària en matèria d'innovació, tecnologia i salut 2.0.
Responsable de la secretaria de divulgació de la Societat Espanyola de Medicina d'Emergències.
Coorganitzadora, juntament amb Salvador Casado, de la Jornada de #videosysalud.
Editora i creadora de contingut audiovisual d'educació per a la salut en www.elblogderosa.es

Francesc Rodríguez Comas Francesc Rodríguez Comas
Francesc Rodríguez Comas és diplomat en infermeria i actualment supervisor general de nit de l'Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme).
Doctorand en Infermeria a l'Escola de Doctorat de la Universitat Europea de Madrid (UEM).
Màster en Direcció i Gestió d'Infermeria per la (UEM).

Susana Santos Ruíz Susana Santos Ruíz
Susana Santos és infermera des de l'any 1995 per la UB. Màster en Infermeria GERONTO - geriàtrica en 1999 (UB), Estudis Superiors en Ciències Infermeres en 2001 (UIC) i Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (UIC, 2007).
L'any 2014 va obtenir el seu doctorat a la Unitat Predepartamental d'Infermeria en el programa de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I de Castelló.
Ha estat infermera assistencial en diferents unitats a la Corporació Sanitària Parc Taulí durant més de 20 anys. El 2009 inicia la seva experiència com a docent, simultaniejant durant dos anys assistència i docència universitària, col·laborant en diferents centres universitaris: Escola Creu Roja adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya i Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (ESCST ) adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.
Des del 2006 s'inicia a més en el món de la investigació participant des de llavors en diferents projectes.
El 2011 s'incorpora definitivament a l'àmbit universitari a la ESCST, com a professora i coordinadora del Pràcticum Clínic del Grau d'Infermeria.
Actualment forma part de diferents grups investigadors: grup GR-Medis i GRACE de la ESCST i del grup Febe (grup format per estudioses de la Història de Catalunya i Balears).
ssantos@tecnocampus.cat

Toni Torrejón Herrera Toni Torrejón Herrera
- Diplomado de enfermería en la EUI Santa Madrona.
- Licenciado en Documentación.
- Máster en Administración y Gestión de Cuidados de Enfermería EUI Santa Madrona.
- Doctorando en Salud Pública y metodología investigación Biomédica en la UAB. Cursos de doctorado y suficiencia realizados.

Actualmente trabajo como:
Director de Sistemas de Información y TIC en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (2013- )

Experiencia previa:
- Plaza como Investigador licenciado en el Centro de Investigación Biomédica en Red de enfermedades Hepáticas y Digestivas.
- Profesor colaborador en varias universidades y autor de diversas publicaciones.

Vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) (2011- )
Vocal de la Asociación Española de Enfermería de Patología Digestiva (AEEPD) (2013- )
Miembro del grupo de trabajo del Mobile World Capital Barcelona Nursing (MWCB_Nursing) (2015 - )
Responsable y miembro fundador de el grupo de Innovación y Tecnología (ITCOIB) del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) (2012- )
Miembro de la Vocalía de Salut Laboral del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (2011 - )
Consultor Nacional de la Confederación de Asociaciones de pacientes de la enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU-España) (2011- )
Representante Nacional y miembro de "the European Crohn's and Colitis Organisation Inflammatory Bowel Diseases" (NECCO) (2009-2015)
Presidente y miembro fundador del Grupo Enfermero de Trabajo en Enfermedad Inflamatoria intestinal (GETEII) (2009- )

Elvira García Arcos Elvira García Arcos
Elvira García Arcos és infermera des de l'any 2001 per la EUI Creu Roja de Terrassa (UAB).
Ha realitzat diferents post-graus: "'Infermeria Comunitària", a l'Escola Universitària d'Infermeria de Vall d'Hebrón., "Atenció i educació al pacient amb diabetes", a l'Escola Universitària d'Infermeria de Barcelona. (UB), "Curs autoformatiu per a diplomats en infermeria (CADI)" (UB) i "Cirurgia general i especialitats", a l'Escola Universitària Blanquerna.
Treballa a l'EAP Encants (SAP Dreta). l'Àmbit Barcelona Ciutat, i és referent de nafres i de diabetis del seu EAP.
És gerent de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) des del 2012. Ha participat en el comitè organitzador de diferents congressos i jornades organitzades per la societat i coordinat IV Jornades d'Actualització de l'any 2014 a Terrassa, així com també a les 3 Jornades de vacunes organitzades per l'AIFiCC. També és coordinadora del grup de ferides i nafres de l'AIFiCC.
És professora col·laboradora de la EUIT (Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa), professora del curs de "Prescripció d'Infermeria i TIC" del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona i docent del Taller de Doppler i teràpia compressiva de l'AIFiCC.

Andreu Baiget i Ortega Andreu Baiget i Ortega
Andreu Baiget treballa per l'AIFiCC des de l'any 2007 donant suport a congressos i jornades des de la secretaria tècnica. Ha participat, entre d'altres, al XI Congrés celebrat a Sitges l'any 2012, IV Jornades d'Actualització de l'any 2014 a Terrassa, així com també a les 3 Jornades de vacunes organitzades per l'AIFiCC.

Mercè Cuartero i Velasco Mercè Cuartero i Velasco
Mercè Cuartero forma part de la secretaria tècnica de l'AIFiCC des del 2011 i des de llavors ha participat en les jornades i congressos organitzats per la nostra associació.